Descripció del projecte

Reforma Integral, Carrer Canoves, Barcelona.
Any: 2019.
Projecte: Arq. María Teresa Guzmán.
Cap d’Obra: Carmine Guarino.
Fotografia: Arq. Josbel Chacón.