Descripció del projecte

Reforma Integral, Carrer de València, Barcelona.

Cap d`Obra: Carmine Guarino.

Fotografia: Arq. Josbel Chacón.