Descripció del projecte

Reforma integral Carrer Fabra i Puig, Barcelona.

Cap d’obra: Carmine Guarino.

Fotografía: Marc Llobet.